Adnabod pryfetach

Er mwyn helpu'r disgyblion i adnabod y pryfetach dylid rhoi cardiau gyda lluniau o rai pryfetach iddynt.

Cliciwch yma i agor yr adnodd i'w argraffu.

Yn gyntaf bydd y dysgwyr yn chwarae gêm er mwyn dod i adnabod nodweddion yr anifeiliaid bach. Bydd plentyn yn dewis cerdyn a bydd gweddill y plant yn ceisio dyfalu pa un y bydd wedi ei ddewis trwy ofyn cwestiynau sydd rhaid eu hateb gyda 'ia' neu 'na' yn unig. Bydd hyn yn datblygu arsylwadau'r dysgwyr ac yn eu cynorthwyo i adnabod nodweddion yr anifeiliaid bach gan hefyd ddysgu eu henwau.

Bydd angen ymweld â'r gwesty gan gyfrif sawl un o bob creadur bach sydd yno. Dylid llunio siart bar i ddangos y canfyddiadau.

[Ymholiad gwneud pethau]

  

 

Ffocws y sgiliau:

Datblygu - arsylwi a mesur
Datblygu - cyfleu darganfyddiadau
Datblygu - esbonio

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM