Ym mhle mae'r pry lludw'n hoffi byw?

Y dysgwyr i drafod ble y maent yn gweld pryfed lludw fel rheol. Gellir wedyn cynnal dwy fath o ymholiad:
 1. ymholiad archwilio er mwyn darganfod pa gynefin maent yn ei hoffi orau
 2. ymholiad profi teg er mwyn darganfod pa amodau y mae'r pry lludw yn ei hoffi orau

1. Mae'r ymholiad hon i'w gweld ar: http://www.primaryresources.co.uk/science/powerpoint/woodlice_habitat.ppt

Cliciwch yma er mwyn agor y powerpoint.

Dylid cynnal yr ymholiad hon er mwyn darganfod pa gynefin mae'r pry lludw'n ei hoffi orau. Ydy'n well ganddynt gynefin o goed gwlyb wedi pydru, cerrig, dŵr neu goed sych.

Bydd angen:

 • casglu pryfed lludw
 • creu'r pedwar cynefin mewn bocs
 • rhoi'r pryfed lludw yn y bocs dros nos
 • arsylwi pa gynefin yw'r gorau ganddynt trwy gyfrif yn y bore.
Dylai'r dysgwyr ragfynegi pa ardal fydd y mwyaf poblogaidd gan gyfiawnhau eu dewis.

Dylid cyflwyno darganfyddiadau'r ymholiad ar ffurf tabl a/neu graff gan ddod i gasgliad.

Gellir wedyn gymhwyso'r wybodaeth hon gan ei ddefnyddio i greu amodau ffafriol i bryfed lludw yn y gwesty pryfetach.

[Ymholiad archwilio]

Ffocws sgiliau: Cynllunio - rhagfynegi
Datblygu - cyfleu darganfyddiadau
Datblygu - esbonio

Datblygu - casgliad a phenderfyniadau

2. Mae'r ymholiad hon yn caniatau i'r disgyblion gynnal ymholiad prawf teg i ddarganfod a yw'r pry lludw yn hoffi cynefin gwlyb a thywyll, gwlyb a golau, sych a thywyll neu sych a golau. Bydd angen 'woodchip' ar gyfer creu'r cynefinoedd.

Bydd angen:

 • casglu pryfed lludw
 • creu'r pedwar cynefin mewn bocs
 • adnabod, gyda chymorth, y newidynnau i'w newid a'r rhai sydd i'w cadw yr un fath
 • rhoi'r pryfed lludw yn y bocs dros nos gan gofio gadael golau ymlaen i ddau o'r siamberi (gellir defnyddio asetetclir dros un rhan o'r bocs a cherdyn dros y rhan arall)
 • arsylwi pa gynefin yw'r gorau ganddynt trwy gyfrif yn y bore.

Dylai'r dysgwyr ragfynegi pa ardal fydd y mwyaf poblogaidd gan gyfiawnhau eu dewis.

Dylid cyflwyno darganfyddiadau'r ymholiad ar ffurf tabl a/neu graff gan ddod i gasgliad.

Gellir wedyn gymhwyso'r wybodaeth hon gan ei ddefnyddio i greu amodau ffafriol i bryfed lludw yn y gwesty pryfetach.

[Ymholiad profi teg]

Ffocws sgiliau: Cynllunio - rhagfynegi
Cynllunio - profi'n deg
Datblygu - cyfleu darganfyddiadau
Datblygu - esbonio

Datblygu - casgliad a phenderfyniadaDiweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM