Defnyddio Allwedd

Yn y weithgaredd hon bydd y dysgwyr yn defnyddio cardiau parod i adnabod a chymharu anifeiliaid mewn dau gynefin gwahanol trwy ddefnyddio allweddau.

Byddwch angen argraffu a thorri set o gardiau adnabod i bob grŵp. Bydd y disgyblion angen digon o ofod ar gyfer y weithgaredd hon fel yn y llun uchod. Cânt ddechrau gydag unrhyw un o'r cwestiynau parod gan ateb oes / nac oes. Dylid defnyddio'r saethau gan osod enwau'r anifeiliaid yn y lle priodol.

Cliciwch yma i argraffu set o gardiau ar gyfer cynefin y goedwig.


Cliciwch yma i argraffu set o gardiau ar gyfer cynefin glan y môr.

[Ymholiad gwneud pethau]

Corff Papur Wal Manod

Ffocws y sgiliau: Cynllunio - dulliau a strategaethau
Datblygu - arsylwi a mesur

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM