Effaith ar yr amgylchedd - dŵr

Mae angen i'r dysgwyr ddilyn y weithgaredd 'Rhestru diemwnt' er mwyn ffurfio barn a gwneud penderfyniadau ar sut y dylai dŵr gael ei reoli er mwyn ceisio cadw pawb yn y gymuned yn hapus.

Cliclwch yma am esboniad o'r weithgaredd 'Rhestru diemwnt' ynghyd ag esboniad o'r dasg.

Cliciwch yma am gardiau i'w hargraffu a'u torri er mwyn cynnal y weithgaredd

[Ymholiad adnabod a dosbarthu]

  

 

Ffocws y sgiliau:

Datblygu - monitro cynnydd
Datblygu - casgliad a phenderfyniadau

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM