Effaith llygredd olew ar yr amgylchedd

Mae angen i'r dysgwyr ddarganfod tystiolaeth a gwybodaeth am effeithiau llygredd olew ar yr amgylchedd. Bydd angen iddynt, mewn parau/grwpiau, baratoi cyflwyniad ar gyfer gweddill y dosbarth wedi iddynt ymchwilio mewn amrywiaeth o ffynonellau.

Dylid defnyddio Diagram Asgwrn Pysgodyn er mwyn adeiladu cysylltiadau gweledol rhwng llygredd olew a'i effaith ar yr amgylchedd er mwyn rhoi ffocws eglur i'r dasg.
Dylid defnyddio'r Diagram Asgwrn Pysgodyn fel modd i osod meini prawf llwyddiant ar gyfer y cyflwyniad.

Cliciwch yma er mwyn cael esboniad o weithgaredd Diagram Asgwrn Pysgodyn ynghyd ag enghraifft.

[Ymholiad archwilio]

http://blog.kievukraine.info/2007/11/black-sea-oil-spill-effects-to-last-for.html

Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - darganfod tystiolaeth, gwybodaeth a syniadau
Cynllunio - creu meini prawf
Myfyrio - adolygu llwyddiant
Myfyrio - gwerthuso dysgu.

Last modified: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM