Gwasanaeth Ailgylchu'r Cyngor

Un grŵp o ddysgwyr i ysgrifennu llythyr yn gwahodd Swyddog Ailgylchu'r Cyngor i'r ysgol i drafod beth sy'n digwydd i sbwriel sy'n cael ei ailgylchu a'r sbwriel nad oes modd ei ailgylchu.

Mae gan Wynedd 6 Safle Amwynderau Dinesig:

 • Canolfan Ailgylchu Caergylchu, Caernarfon 01286 679872
 • Canolfan Ailgylchu Bangor, Stad Ddiwydiannol Llandygai 01286 679872
 • Canolfan Ailgylchu Bala 01286 679872
 • Safle Tirlenwi Ffridd Rasus, Harlech 01286 679872
 • Canolfan Ailgylchu Rhyngddwyryd, Garndolbenmaen 01286 679872
 • Canolfan Ailgylchu Pwllheli 01286 679872

Mae oriau agor y safleoedd yn amrywio felly cysylltwch â phob safle i gael y manylion neu cysylltwch â Chyngor Gwynedd i gael rhagor o fanylion.

Cyfeiriad
 • Tîm Ailgylchu
  Stâd Ddiwydiannol Cibyn
  Heol Llanberis
  Caernarfon
  LL55 2BF

 • Llinell Gymorth Gwastraff Ailgylchu
 • 01286 679 872
 • ailgylchu@gwynedd.gov.uk

Ar gyfer Mon dyma'r manylion cysylltu:

gwastraff@ynysmon.gov.uk

Ymholiadau cyffredinol: 01248 752860

Ffacs:01248 752838

Cyfeiriad:

Rheoli Gwastraff
Gwasanaethau Amgylcheddol
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
LL77 7TW

Tra bod un grŵp yn ysgrifennu llythyr gall grŵp arall lunio rhestr o gwestiynau i'w gofyn i'r swyddog. Gellir llunio meini prawf llwyddiant 'beth yw cwestiwn da?' cyn cychwyn a'i adolygu ar y diwedd.

Gellir e-bostio'r llythyr a'r cwestiynau i'r swyddog.

Gellir hefyd trefnu i'r disgyblion ymweld â chanolfan ailgylchu lleol a/neu safle tirlenwi a chael gweld beth sy'n digwydd i'w sbwriel nhw.

Yn dilyn hyn gall y dysgwyr lunio poster er mwyn addysgu dysgwyr eraill o bwysigrwydd ailgylchu.

Y disgyblion i lunio 'lindys myfyrio' i ddisgrifio sut y maent wedi dysgu ac i benderfynu y dulliau oedd wedi gweithio orau iddynt hwy.

[Ymholiad gwneud pethau]

Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - creu meini prawf
Datblygu - cyfleu darganfyddiadau
Myfyrio - adolygu llwyddiant
Myfyrio - gwerthuso dysgu

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM