Pa mor iach yw'ch diet chi?

Bydd angen i'r disgyblion gadw cofnod o'r bwyd maen nhw'n ei fwyta mewn wythnos.

Fe fyddant yn gallu cofnodi drwy:

  • dynnu ffotograffau o'u prydau a'u byrbrydau
  • gadw labeli bwydydd gan eu gludo ar ddyddiadur diwrnod
  • dynnu llun y bwydydd gan eu labelu
  • gofnodi drwy ysgrifennu ar daflen.
Cliciwch yma er mwyn agor y daflen i'w hargraffu.

Ar ddiwedd yr wythnos bydd angen i'r disgyblion archwilio a yw eu diet yn iach ai pheidio.

Er mwyn gwneud hyn dylent osod cylch coch, melyn neu wyrdd (golau traffig) wrth bob eitem o fwyd yn eu dyddiaduron er mwyn eu dosbarthu i'r categoriau canlynol:
  • dim yn iach (coch)
  • canolig (melyn)
  • iach (gwyrdd)
Dylent drafod eu dewisiadau a'u rhesymau gyda phartner e.e. mae'r sglodion yn goch oherwydd cawsant eu coginio mewn olew / mae'r sglodion yn felyn oherwydd cawsant eu coginio yn y popty heb olew.

Dylent ddewis sut i arddangos eu canlyniadau naill ai trwy:
  • ddiagram Venn
  • siart bar
  • siart cylch
Gellir gwahaniaethu'r dasg hon drwy ofyn i ddisgyblion archwilio a yw eu diet yn iach a chytbwys ai pheidio trwy ddosbarthu'r gwahanol fwydydd y maent wedi eu bwyta i'r cydrannau bwyd canlynol - braster, carbohydrad, protein, ffeibr, fitaminau a mwynau.

Dylai'r disgyblion oll feddwl am bedwar casgliad ynglyn â 'u diet gan ddefnyddio'r wybodaeth y maent wedi ei gasglu yn y dyddiaduron ac o'r diagram Venn/siart bar/siart cylch.

[Ymholiad archwilio / adnabod a dosbarthu]

dyddiadur


Ffocws sgiliau: Datblygu - cyfleu darganfyddiadau
Datblygu - casgliad a phenderfyniadau
Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM