Creu Hysbyseb

Yn dilyn gwaith ar ailgylchu gellir creu hysbyseb teledu. Cyn cychwyn ar y gwaith dylid gofyn i'r disgyblion wylio hysbysebion ar y teledu gan greu meini prawf llwyddiant o beth sy'n gwneud hysbyseb da.

Yn dilyn hyn dylid gwylio engraifft o hysbyseb ailgylchu.

Cliciwch yma i'w agor.

Dylai'r dysgwyr:

  • lunio meini prawf llwyddiant ar gyfer hysbyseb
  • greu bwrdd stori er mwyn cynllunio eu hysbyseb
  • ddewis cerddoriaeth addas ar gyfer y cefndir
  • ffilmio y golygfeydd sydd ar eu bwrdd stori
  • ddefnyddio rhaglen megis 'movie maker' i olygu'r ffilm
  • monitro eu cynnydd gan ail ffilmio fel bo'r angen
  • hunan asesu yn unol â'r meini prawf llwyddiant

[Ymholiad gwneud pethau]

Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - darganfod tystiolaeth, gwybodaeth a syniadau
Cynllunio - creu meini prawf
Datblygu - monitro cynnydd
Myfyrio - adolygu llwyddiant

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM