'Mobile' Cylch Bywyd

Disgyblion i weithio mewn grwpiau er mwyn creu gwahanol gamau cylch bywyd anifeiliaid cyffredin e.e. iâr, llyffant neu löyn byw gan eu gosod gyda'i gilydd yn y drefn gywir i greu 'mobile'.

Disgyblion i greu meini prawf cyn cychwyn e.e. maint cymharol yr anifeiliaid.

[Ymholiad gwneud pethau / dosbarthu ac adnabod]

Ffocws y sgiliau: Cynllunio - creu meini prawf
Datblygu - arsylwi a mesur
Myfyrio - adolygu llwyddiant
Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM