Gwaith Maes

Gwahodd Swyddog Prosiect Cymunedol o Cadw Cymru'n Daclus i weithio gyda'r disgyblion ar adnabod anifeiliaid sy'n byw mewn dwy amgylchedd wahanol. Y Swyddog i arwain y plant o amgylch dau gynefin gan gyfeirio at y cadwyni bwyd yn y cynefinoedd. Y disgyblion i gofnodi anifeilaid mewn llyfr bychan yn ystod y gwaith maes.

Gellir defnyddio'r adnodd parod o fewn Cwricwlwm Ar-lein Cynnal er mwyn addysgu'r disgyblion am gadwyni bwyd a chyflwyno'r termau cywir.

Cliciwch yma i fynd i safwe CYNNAL

Yn dilyn y gwaith maes a'r gwaith oddi ar safwe Cynnal, y disgyblion i greu cadwyni bwyd amrywiol o'r ddau amgylchedd gan ddefnyddio'r termau cywir i esbonio eu darganfyddiadau a'r gwahaniaethau rhwng organebau.

Gallwch gysylltu â'r swyddogion o Cadw Cymru'n Daclus ar y cyfeiriadau canlynol:

Gwynedd lee.oliver@keepwalestidy.org

Môn gareth.owen@keepwalestidy.org

[Ymholiad gwneud pethau]

 

 

Ffocws y sgiliau: Datblygu - esbonio
Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM