Arolwg ailddefnyddio ac ailgylchu

Cwestiwn mawr: Ydym ni'n gwneud digon i amddiffyn y Ddaear?

Gofynnir i'r plant ddarganfod beth ellir ei wneud i sbwriel e.e. ailddefnyddio, lleihau, ailgylchu, compostio, llosgi neu ddefnyddio safle tirlenwi.

Gall grŵp o blant gynnal arolwg o ailddefnyddio yn yr ysgol gan fynd o amgylch dosbarthiadau i weld beth a ailddefnyddir e.e. twb iogwrt, carton wyau, bocsys amrywiol, cregyn a.y.y.b. Gall y plant ddewis sut i gyfleu eu darganfyddiadau e.e. poster, tynnu lluniau gyda chamera a'u gludo ar boster neu lyfryn, power point a.y.y.b.

Gall grŵp arall gynnal arolwg o ailgylchu yn y cartref trwy ddarganfod pa gartrefi sy'n ailgylchu, a beth maent yn ailgylchu.

Cliciwch yma i agor tabl ar gyfer cynnal yr arolwg ailgylchu.

Gall y dysgwyr gyfleu eu darganfyddiadau trwy greu graffiau gan ddefnyddio rhaglen megis Excel. Gallant wedyn esbonio eu canfyddiadau a'u graffiau i weddill y dosbarth.

Dylid defnyddio strategaeth 'Jig-so' er mwyn rhannu darganfyddiadau'r grwpiau gyda'r dosbarth cyfan gan ateb y cwestiwn mawr.

Cliciwch yma am esboniad o'r strategaeth 'Jig-so'.

Cliciwch yma am wefan ddefnyddiol ar ailgylchu.

[Ymholiad chwilio am batrymau]Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - darganfod tystiolaeth, gwybodaeth a syniadau
Datblygu - cyfleu darganfyddiadau
Datblygu - esbonio

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM