Pa rym yw'r pwysicaf i ni?

Defnyddiwch strategaeth rhestru diemwnt er mwyn cael y disgyblion i feddwl am wahanol rymoedd a pha rai yw'r pwysicaf. Yn amlwg nid oes ateb cywir i hyn a'r bwriad yw cael y plant i gyfiawnhau eu dewisiadau.

Cliciwch yma i gael esboniad o beth yw strategaeth rhestru diemwnt

Cliciwch yma i agor yr adnodd bwrdd gwyn rhyngweithiol

Gall y disgyblion lusgo'r mathau gwahanol o rym i mewn i'r diemwnt a'u hail drefnu fel bo'r angen. Dylid gwrando ar y disgyblion yn cyfiawnhau eu dewisiadau. Gellir gwneud yr ymarfer yma fel dosbarth cyfan ar y bwrdd gwyn, fesul grwp, neu gofyn i'r plant drefnu eu dewis yn unigol ar bapur.

Cliciwch yma i fynd i safwe sydd a mwy o wybodaeth am rymoedd [ar gyfer athrawon yn unig

[Ymholiad archwilio]

  


Ffocws y sgiliau:

Datblygu - esbonio
Datblygu - casgliad a phenderfyniad

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM