Sbwriel amser cinio

Dylai'r dysgwyr gynnal arolwg o sbwriel a daflwyd i fin yr ystafell ginio yn dilyn bwyta eu pecynnau bwyd. Dylid gwneud hyn am wythnos gan gadw cofnod rhicbren dyddiol o'r sbwriel.

Dylid rhoi'r cyfle i'r dysgwyr benderfynu sut y maent am gyfleu eu darganfyddiadau e.e. tabl, graff bloc, pictogram a.y.y.b.

Dylid eu hannog i chwilio am batrymau yn eu canfyddiadau gan geisio meddwl sut y gellir lleihau'r gwastraff hwn e.e. cadi cegin i gasglu crwyn ffrwythau ar gyfer ei gompostio, bocs glas ar gyfer casglu ffoil, poteli plastig a chardfwrdd.

[Ymholiad gwneud pethau a chwilio am batrymau]

Ffocws y sgiliau:

Datblygu - cyfleu darganfyddiadau
Datblygu - adolygu darganfyddiadau

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM