Gêm Cadwynau Bwyd

Yn dilyn gwaith ar ddau gynefin gyda Swyddog Prosiect Cymunedol o Cadw Cymru'n Daclus, y disgyblion i weithio mewn grwpiau o dri gan greu chwe cadwyn fwyd o'r ddau gynefin. Dylid wedyn creu cardiau chwarae o'r cadwyni gyda phob rhan o gadwyn yn cael cerdyn ei hun e.e. deilen, malwoden, titw tomos las, a boncath yn ddigon i greu pedwar cerdyn chwarae.

Mewn parau chwaraewch gêm yn unol â rheolau 'rummy‘. Rhannwch 7 o gardiau i un person a 8  i’r un fydd yn cychwyn  gan adael y gweddill wyneb yn waered ar y bwrdd. Bob yn ail, cymerwch dro i godi cerdyn er mwyn gweld a allwch greu cadwyn fwyd. Chwaraewch hyd nes mae un chwaraewr wedi creu dwy gadwyn fwyd – un gyda 4 peth byw a’r llall gyda 3.

Gellir gwneud yr weithgaredd hon ar lefel uwch trwy ofyn i'r disgyblion labelu pob cerdyn gyda'r termau cywir e.e. gellir torri'r gadwyn fwyd isod yn bedwar cerdyn ar gyfer y gêm gan gynnwys y termau isod ar y cardiau.

Cliciwch yma i agor ffeil i'w hargraffu er mwyn gwneud y cardiau

[Ymholiad gwneud pethau a dosbarthu ac adnabod]

Ffocws y sgiliau: Cynllunio - rhagfynegi
Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM