Safle Prif Organau'r Corff (2)

Dysgwyr i weithio mewn grwpiau. Un dysgwr i orwedd ar ddarn o bapur er mwyn tynnu llun amlinelliad o'r corff.

Y dysgwyr i ddod o hyd i wybodaeth am organau'r corff o ystod o ffynonellau er mwyn darganfod enw, safleoedd a meintiau cymharol prif organau'r corff. Defnyddio'r wybodaeth i wneud llun yr organau i'w rhoi ar y llun gwag.

Gellir rhannu'r gwaith rhwng y grwpiau. Bydd rhaid mesur y corff a'r organau er mwyn cael y meintiau cywir.

[Ymholiad gwneud pethau]

Ffocws sgiliau:

Cynllunio - darganfod tystiolaeth, gwybodaeth a syniadau
Datblygu - arsylwi a mesur
Datblygu - cyfleu darganfyddiadau
Myfyrio - adolygu llwyddiant

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM