Pam fod fflwrid mewn past dannedd?

Y plant i gofnodi ar "Post-it" pam eu bod yn meddwl fod fflwrid mewn past dannedd.

Defnyddiwch ŵy a rhowch linell i ddangos ei hanner yna gorchuddio un hanner mewn past dannedd. Rhowch groes ar yr hanner heb y past. Gadewch yr ŵy am wythnos.

Glanhewch y past dannedd a rhowch yr ŵy mewn cwpan glir yn cynnwys finegr gwyn ac arsylwch yr ŵy yn ofalus.

Dylech arsylwi swigod ar yr hanner ble mae'r groes, dengys hyn fod fflwrid yn amddiffyn y dannedd rhag asid.

Gellir cofnodi trwy wneud cyfres o luniau o'r arsylwadau wedi eu labelu.

[Ymholiad archwilio]

 Ffocws sgiliau: Cyfathrebu - cyfleu eu gwaith trwy ysgrifennu a lluniadau
Datblygu - arsylwi a mesur
Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM