"OK & DK Tree"

Mae'r weithgaredd hon yn ymwneud â dosbarthu bwyd i ddwy goeden - yr "OK Tree" sy'n cynnwys bwyd nad ydynt yn ddrwg i'r dannedd a'r "DK Tree" sy'n cynnwys bwyd sy'n ddrwg i'r dannedd.

Gellir rhoi lluniau amrywiaeth o fwydydd i'r plant neu bacedi bwyd gwâg. Gofynnir iddynt drafod pa fwydydd sy'n dda/drwg i'r dannedd a'u dosbarthu i ddau grŵp gan esbonio eu dewis yn ôl eu gwybodaeth flaenorol. Os y defnyddir pacedi bwyd, gellir esbonio am y gwahanol enwau sydd i siwgwr a chwilio amdanynt ar y labeli bwyd er mwyn cyfiawnhau eu dewisiadau.

Yna gall y plant wneud llun/model o ddwy goeden a rhoi y bwydydd ar y coed.

[Ymholiad dosbarthu ac adnabod]
Ffocws y sgiliau: Cyfathrebu - cyfleu eu gwaith yn glir trwy siarad a lluniadau
Cynllunio
- rhagfynegi
Datblygu
- adolygu darganfyddiadau

Datblygu
- casgliad a phenderfyniadau

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM