Ymholiad Curiad Calon

Yn yr ymholiad hwn mae 3 ymholiad prawf teg. Gellir dewis un ohonynt neu rannu'r dosbarth i grwpiau i wneud y 3 ymholiad yna thrafod/cyflwyno eu darganfyddiadau i weddill y dosbarth. Bydd y tri yn ymholiad profi teg llawn.

Gellir dewis o'r tri ymholiad canlynol:

  1. Beth sy'n digwydd i'r cyfradd pyls wrth i ni ymarfer ac yna gorffwys?

  2. Ydi hyd yr ymarfer yn effeithio ar pa mor gyflym mae'r cyfradd pyls yn dychwelyd i'r cyfradd pyls gorffwys?

  3. Ydi'r math o ymarfer yn effeithio ar pa mor gyflym mae'r cyfradd pyls yn dychwelyd i'r cyfradd pyls gorffwys?

[Ymholiad profi teg]

pyls

Ffocws sgiliau: Bydd angen dewis hyd at dri o'r canlynol yn dibynnu ar pa ymholiad fydd y dysgwyr yn ddewis:

Cynllunio - rhagfynegi
Cynllunio - profi'n deg
Cynllunio - creu meini prawf

Datblygu - arsylwi a mesur
Datblygu - cyfleu darganfyddiadau
Datblygu - adolygu darganfyddiadau
Datblygu - esbonio
Myfyrio - adolygu llwyddiant

Myfyrio - cysylltu'r dysgu

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM