Grwpiau Bwyd

Dysgwyr i gynnal ymholiad i ganfod beth yw'r amrywiaeth o fwydydd sydd eu hangen ar gyfer iechyd da bodau dynol.

Gofynnir i'r plant ddefnyddio ystod o ffynonellau, gan gynnwys TGCh, er mwyn darganfod:

  1. pam ein bod yn bwyta gwahanol fwydydd ? (h.y., cig i dyfu, llysiau a ffrwythau i gadw'n iach, a.y.y.b.)

  2. beth ydym yn ei gael o wahanol fwydydd a pham ein bod eu hangen? (h.y., fitaminau o ffrwythau a llysiau i'n cadw'n iach, carbohydrad o fara, tatws, a.y.y.b. er mwyn cael egni, a.y.y.b.)

  3. faint o'r gwahanol grwpiau bwyd ydym eu hangen bob dydd? (gellir llunio pyramid/olwyn bwyd yma)

Gall y plant ddewis sut y maent yn cyfleu eu darganfyddiadau gan osod meini prawf llwyddiant i daflen wybodaeth/pamffledyn/poster/cyflwyniad Powerpoint, a.y.y.b., yn ôl eu dewis.

Gallwch brynnu gem 'Sgram gêm blas ar fyw parot piws' sy'n atgyfnerthu'r gwaith hwn.

Cliciwch yma am y wefan i archebu'r gêm

[Ymholiad archwilio]

ffrwythau


Ffocws sgiliau:

Cynllunio - darganfod tystiolaeth, gwybodaeth a syniadau
Cynllunio
- creu meini prawf
Myfyrio
- adolygu llwyddiant
Myfyrio
- gwerthuso dysgu

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM