Dosbarthu

Defnyddio'r adnodd bwrdd gwyn rhyngweithiol i ddosbarthu gwrthrychau sy'n gweithio hefo trydan, a'r gwrthrychau sy'n gweithio trwy ddefnyddio egni o ffynhonnell wahanol.

Cliciwch yma am yr adnodd bwrdd gwyn

[Ymholiad adnabod ac dosbarthu]

1


Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - rhagfynegi

Datblygu - cyfleu darganfyddiadau

Last modified: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM