Halen, siwgr a braster mewn bwyd

Yn y weithgaredd hon bydd y dysgwyr yn deall mwy pam fod angen bwyta llai o halen, siwgr a braster yn eu diet.

Dylai'r dysgwyr ddod o hyd i wybodaeth eu hunain ynglyn â pham fod bwyta llawer o halen, braster a siwgr yn ddrwg i ni a'i gyflwyno mewn dull o'u dewis hwy.

Cliciwch yna am wefan ddefnyddiol

Gofynnwch i'r dysgwyr ddod a phacedi bwyd gwâg i'r ysgol, e.e. pitsa, phâ pôb, bara, byrgyr, bisgedi, a.y.y.b.

Gan ddefnyddio'r dull goleuadau traffig o'r wefan isod, dylid dosbarthu ac adnabod bwydydd yn ôl faint o halen, siwgr a braster sydd ynddynt. Gellir gwneud diagramau Venn o'r dosbarthu.

Gall hyn eu helpu i wneud dewisiadau iachach.

Cliciwch yma i agor llyfryn 'dewis goleuadau traffig i wneud dewisiadau iachach' gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

[Ymholiadau archwilio a dosbarthu ac adnabod]

siwgr

halen

Ffocws sgiliau:

Cyfathrebu:
- chwilio am wybodaeth wyddonol berthnasol, ei chyrchu a'i dewis, o ystod o ffynonellau, gan gynnwys TGCh
- cyfleu eu gwaith trwy siarad ac ysgrifennu

Cynllunio - darganfod tystiolaeth, gwybodaeth a syniadau
Datblygu
- esbonio
Datblygu
- casgliad a phenderfyniadau

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM