Beth yw defnydd?

Y dysgwyr i edrych ar lun o iard adeiladau a gofynnir iddynt enwi'r defnyddiau y gallent eu gweld. Nodir y rhain gan yr athro/athrawes sydd yn arwain at drafod y gwahaniaeth rhwng gwrthrych a defnydd.

Dechrau casglu geirfa ddosbarth ar ddefnyddiau ac ychwanegu ati drwy gydol yr uned.

Safle adeiladu

Dysgwyr i gerdded o amgylch yr ysgol (tu mewn/allan) gan nodi y gwrthrychau a'r defnyddiau amrywiol y gwelant.

Cliciwch yma i chwarae gem 'Materials' o www.primaryresources.co.uk

Cliciwch i gael taflen waith engreifftiol

[Ymholiad ac adnabod]

Ffocws y sgiliau:

Datblygu - arsylwi

Datblygu - cyfleu darganfyddiadau

Datblygu -esbonio

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM