Taith trydan

Gofynnwch i'r dysgwyr osod y lluniau yn y man cywir, i adnabod y daith mae'r trydan yn cymryd o'r orsaf bŵer i ein cartrefi.

Gallwch ymchwilio / trafod beth sy'n digwydd ym mhob cam o'r daith.

Cliciwch yma i agor yr adnodd bwrdd gwyn

Cliciwch yma i agor gwefan ddefnyddiol i'ch helpu

[Ymholiad archwilio]

1


Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - darganfod tystiolaeth, gwybodaeth a syniadau
Datblygu - esbonio
Myfyrio - cysylltu'r dysgu

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM