Creu pamffled i wneud pecyn bwyd iach

Yn y weithgaredd hon bydd y dysgwyr yn creu pamffledyn er mwyn tynnu sylw at beth yw bocs bwyd iach. Gellir rhoi copiau o'r pamffledi i blant yr ysgol fynd adref efo nhw ar y diwedd.

Gall y plant weithio mewn parau neu grwpiau bychan. Dylai'r weithgaredd hon gael ei gwneud yn dilyn gweithgaredd ar grwpiau bwyd fel eu bod yn deall yr angen i gael diet cytbwys.

Yn y pamffledyn gellir tynnu sylw at y grwpiau bwyd, faint o bob grŵp rydym eu hangen, rhestr o fwydydd iach, rysait, a.y.y.b.

Dylai'r dysgwyr ddewis meini prawf pamffledyn da cyn cychwyn.

[Ymholiad archwilio a gwneud pethau]

bwyd iach


Ffocws sgiliau: Cyfathrebu:
- chwilio am wybodaeth wyddonol berthnasol, ei chyrchu a'i dewis, o ystod o ffynonellau, gan gynnwys TGCh
- cyfleu eu gwaith trwy siarad, ysgrifennu, lluniadau, diagramau a phecynnau TGCh, gan ddefnyddio geirfa wyddonol berthnasol

Cynllunio- darganfod tystiolaeth, gwybodaeth a syniadau
Cynllunio
- creu meini prawf
Myfyrio
- adolygu llwyddiant

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM