Priodweddau Defnyddiau

Gweithgaredd 1

Mae gan wahanol ddefnyddiau briodweddau arbennig e.e. defnyddir gwydr i wneud ffenestr gan ei fod yn dryloyw.

Gweithgaredd ble mae dysgwyr yn cydweithio mewn grŵp i osod geiriau disgrifio priodweddau ar lun o wrthrych e.e. llun ffenestr/ llun llechen/ llun bwrdd pren. Gall y dysgwyr ddefnyddio post its i ysgrifennu y priodweddau a'i ludo ar y llun.

Trafod yr eirfa maent wedi ei ddefnyddio i ddisgrifio priodweddau y deunyddiau gwahanol.


Gweithgaredd 2

Y dysgwyr i gael set o gardiau gyda phriodweddau gwahanol arnynt - priodweddau gwydr neu bren. Gan ddewis set o gardiau a gweithio mewn parau/grŵp,darllen y cardiau a thrafod pa briodweddau yw'r pwysicaf a pha rai yw'r lleiaf pwysig. Gosod fel 'Rhestru Diemwnt'.

Cliciwch yma i agor set o gardiau i'w hargraffu.

Cliciwch yma i gael esboniad o'r Strategaeth 'Rhestru Diemwnt'

[Ymholiad dosbarthu ac adnabod]

Ffocws y sgiliau:

Datblygu - arsylwi

Datblygu - esbonio


Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM