Gwaith Maes

Yn y weithgaredd hon bydd y dysgwyr yn cael cyfle i ymweld a dau amgylchedd cyferbyniol lleol.

Cliciwch yma am restr o bobl all eich helpu efo'r ymweliadau.

Yn ystod yr ymweliadau gall y dysgwyr dynnu lluniau efo camera/camera fidio neu sgetsio planhigion ac anifeiliaid a welir yn y ddau amgylchedd. Neu gellir casglu samplau i fynd yn ôl i'r ysgol er mwyn eu archwilio'n fanwl efo chwydd wydr/meicrosgop. Rhaid gofalu eu dychwelyd yn ôl i'w cynefin ar ddiwedd y cyfnod archwilio.

Gall y dysgwyr ddefnyddio ystod o ffynonellau i chwilio am wybodaeth wyddonol berthnasol am y pethau byw er mwyn eu hadnabod, deall sut maent yn bwydo a'u lle yn yr amgylchedd.

Yn dilyn y ddau ymweliad gellir cymharu'r ddau amgylchedd, e.e. argaeledd dŵr/cysgod/golau, tymheredd, a.y.y.b.

Er engrhaifft, os yr ymwelir a glan y môr ac afon gellir tynnu sylw at ddŵr hallt/ffresh, gwreiddiau planhigion, diffyg cysgod/cysgod, a.y.y.b. sef addasrwydd y pethau byw i'r amgylchedd.

[Ymholiad archwilio]Ffocws sgiliau:

Cyfathrebu - chwilio am wybodaeth wyddonol berthnasol, ei chyrchu a'i dewis, o ystod o ffynonellau gan gynnwys TGCh
Cyfathrebu - cyfleu eu gwaith trwy ysgrifennu a lluniadau
Cyfathrebu - unrhyw beryglon a risgiau iddynt hwy eu hunain ac i eraill
Cynllunio - darganfod tystiolaeth, gwybodaeth a syniadau
Datblygu - defnyddio cyfarpar ac offer yn gywir ac yn ddiogel (e.e. potiau Pooter)

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM