Creu swits

Llenwi bylchau "Map Cysyniad" i adnabod pa wrthrychau fuasai'n gweithio orau fel swits. Ar ôl gwblhau'r map cysyniad bydd y disgyblion yn arbrofi gyda'i dewis i weld os yw'n gywir.

Gofynnwch i'r dysgwyr benderfynu ar feini prawf llwyddiant ar gyfer creu y swits.

Cliciwch yma am y map cysyniad

Cliciwch yma i agor yr adnod Gwyddoniaeth Arlein 'Trydan'

[Ymholiad adnabod a dosbarthu a gwneud pethau]

http://madlabs.info


Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - creu meini prawf
Datblygu - casgliad a phenderfyniadau
Myfyrio - adolygu llwyddiant

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM