Ein dillad ni!

Gweithgaredd 1

Rhowch nifer o samplau o wahanol ffabrigau i'r dysgwyr. Mewn parau maent yn edrych arnynt a'u disgrifio gan ddefnyddio termau addas.

Gweithgaredd 2

Mewn parau mae dysgwyr yn edrych ar labeli oddi ar ddillad. Mae llawer o ddillad yn gymysgeddau o wahanol ffabrigau. Gofynnwch i'r dysgwyr feddwl am ffordd arall o ddangos gwneuthuriad y ffabrig e.e siart cylch/graff.

[Ymholiad archwilio]

Ffocws y sgiliau:

Datblygu - arsylwi a mesur
Datblygu - cyfleu darganfyddiadau
Datblygu - esbonio

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM