Moddion

Yn y weithgaredd hon mae cyfle i'r dysgwyr drafod moddion fel cyffur sy'n dda i ni.

Gofynnwch i'r plant feddwl am wahanol foddion gan roi rhesymau pam ein bod eu hangen. Gall hyn ei wneud fel grŵp neu ddosbarth cyfan a gellir cofnodi mewn Map Meddwl - Gwe Pry Copyn.

Trafodwch sut y gallwn leihau salwch, e.e. trwy olchi dwylo ar ôl cyffwrdd anifeiliaid, cyn bwyta ac ar ôl bod yn y toiled, roi llaw ar ein cêg pan fyddwn yn tisian neu besychu,a.y.y.b.

Gall y dysgwyr gofnodi eu gwaith yn y daflen Word

Cliciwch yma i agor y daflen Word

Gofynnir i'r dysgwyr gynllunio poster i rybuddio plant fod angen bod yn ofalus efo moddion, sef:-

  • na ddylem gymryd moddion rhywun arall,
  • dylem ei gymryd yn ôl y cyfarwyddiadau ar y bocs/botel,
  • dylem gymryd y maint cywir o'r moddion
  • dylem gymryd y moddion dros yr amser cywir,a.y.y.b.

Gall y dysgwyr edrych ar gasgliad o bosteri cyn cychwyn a pennu meini prawf llwyddiant poster da

[Ymholiad gwneud pethau]

  

 

Ffocws y sgiliau: Cyfathrebu-cyfleu eu gwaith yn glir trwy luniadau

Cynllunio - creu meini prawf
Myfyrio - adolygu llwydiant

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM