Effaith cyffuriau ar y corff

Yn y weithgaredd hon caiff cwestiwn mawr ei ofyn ar y dechrau sef 'beth yw effaith cyffuriau ar y corff?'

Yn dilyn trafodaeth gychwynnol, dylid rhannu'r dosbarth yn 4 grŵp a caiff y grwpiau gwahanol gyfle i ddarganfod beth yw effaith alcohol, hydoddyddion, tybaco a chyffuriau eraill ar y corff.

Defnyddir Stategaeth Jig-So yma sy'n rhoi cyfle i rannu'r gwaith ac adrodd yn ôl ar y diwedd i gael ateb y cwestiwn mawr.

Cliciwch yma i gael y Strategaeth Jig-So.

Dylai pob grŵp chwilio am wybodaeth berthnasol o ystod o ffynonellau a chofnodi eu canfyddiadau mewn grid GESD.

Cliciwch yma i gael i grid GESD.

Ar ôl i'r grwpiau gasglu gwybodaeth gellir cwblhau'r Jig-So ac ateb y cwestiwn mawr am effaith cyffuriau ar y corff.

[Ymholiad gwneud pethau]

Ffocws y sgiliau:

Cyfathrebu:
- chwilio am wybodaeth wyddonol berthnasol, ei chyrchu a'i dewis, o ystod o ffynonellau, gan gynnwys TGCh
- cyfleu eu gwaith trwy siarad, ysgrifennu, gan ddefnyddio geirfa wyddonol berthnasol

Cynllunio - darganfod tystiolaeth, gwybodaeth a syniadau
Datblygu - monitro cynnydd
Datblygu - casgliad a phenderfyniadau

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM