Effaith ysmygu ar y corff

Yn y weithgaredd hon caiff y dysgwyr gyfle i arsylwi effaith un sigaret ar yr ysgyfaint yn ogystal â chwblhau cwis ar ysmygu. Gallwch gael menthyg "Smokey Sue" a Jar Tar gan eich Gweithiwr Cefnogi Cynllun Ysgolion Iach.

Gwynedd: Deborah Eckley ar : 077811445257 neu Ann Hughes ar : 07811445236

Trwy ddefnyddio'r offer hyn gallwch ddangos i'r dysgwyr beth yw effaith ysmygu ar yr ysgyfaint.

Dylai'r dysgwyr ddarllen y ffeithiau am ysmygu a chwblhau'r cwis ar ysmygu sydd yn y ffeil Word.

[Ymholiad gwneud pethau]

Ffocws y sgiliau:
Cynllunio - rhagfynegi
Datblygu - arsylwi a mesur
Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM