Creu offeryn sain

Gan ddefnyddio offer syml (bandiau lastig, papur, cardfwrdd a.y.b) gofynnwch i'r disgyblion greu offeryn sain. Unai offeryn sy'n cael ei chwarae trwy ei daro, plycio neu chwythu.

[Ymholiad gwneud pethau / defnyddio a chymhwyso modelau]

Creu
Creu

Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - creu meini prawf

Datblygu - monitro cynnydd

Myfyrio - adolygu llwyddiant

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM