Creu perisgop

Defnyddio offer syml - cardfwrdd, drychau a.y.y.b. i greu perisgop.

Mae'n bosib cyflwyno'r gwaith yn drawsgwricwlaidd drwy gysylltu'r weithgaredd gyda gwaith onglau ym Mathemateg gan wneud y perisgop fel tasg Dylunio a Thechnoleg.

Dylid defnyddio drychau plastig.

Cliciwch yma i gael gwybodaeth am sut i archebu'r drychau plastig

[Ymholiad gwneud pethau]

Peri
Peri

Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - creu meini prawf
Datblygu - monitro cynydd
Myfyrio - adolygu llwyddiant

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM