Faint o olau?

Gan ddefnyddio mesurydd golau cerddwch o amgylch yr ysgol i weld ble sy’n cael mwyaf / lleiaf o olau. Gall y disgyblion rhagfynegi o flaen llaw yna esbonio’n rhesymegol ar ôl. Gofynnir iddynt feddwl o ble daw'r golau ym mhob safle.

[Ymholiad profion teg, chwilio am batrwm]

Golau1 Golau2

Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - rhagfynegi

Datblygu - adolygu darganfyddiadau

Datblygu - casgliad a phenderfyniadau

Myfyrio - cysylltu'r dysgu

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM