Creu torts

Gan ddefnyddio cylched trydanol syml, bydd y disgyblion yn creu torts. Gallwch arbrofi gyda nifer o elfennau gwahanol er mwyn gwella'r torts.

Gofynnwch i'r dysgwyr benderfynu ar feini prawf llwyddiant ar gyfer creu y dorts. Rhowch gyfle iddynt fonito eu cynnydd tra'n creu'r dorts.

Cliciwch yma am fwy o luniau

[Ymholiad gwneud pethau / profion teg]

1


Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - creu meini prawf
Datblygu - monitro cynnydd
Datblygu - esbonio
Myfyrio - adolygu llwyddiant

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM