Nodweddion solidau, hylifau a nwyon

Defnyddir byrddau gwyn bach neu post-its i gasglu syniadau cychwynnol ar nodweddion solidau, hylifau a nwyon.

Yna dylid rhannu y diffiniadau oddi ar y linc isod i'r dysgwyr. Mewn grwpiau bychan y dysgwyr i ddarllen y diffiniadau hyn a'i didoli o dan y penawdau - solid, hylif neu nwy.

Cliciwch yma am ddiffiniadau solidau, hylifau a nwyon engreifftiol.

Gallwch ddefnyddio gweithgaredd 'Solidau a Hylifau' oddi ar Cwricwlwm Gwyddoniaeth Arlein CYNNAL.

[Ymholiad dosbarthu ac adnabod]


Ffocws y sgiliau:

Datblygu - cyfleu darganfyddiadau
Datblygu - esbonio
Datblygu - casgliad a phenderfyniadau


Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM