Cadwyni Bwyd

Yn y weithgaredd hon bydd cyfle i'r plant drafod cadwyni bwyd a'u creu.

Bydd angen argraffu a lamineiddio setiau o gardiau fel fod un i bob gr ŵp yn eich dosbarth.

Cliciwch yma i agor yr adnodd o'r wefan www.primaryresources.co.uk

Gallwch weithio fel dosbarth cyfan ar y dechrau a cheisio creu cadwyni bwyd o'r cardiau.

Gallwch gael y dysgwyr i weithio mewn grwpiau bychan i greu cadwyni bwyd ac i'w cofnodi ar bapur yn y ffordd gywir.

[Ymholiad gwneud pethau]

 

 

Ffocws y sgiliau:

Cyfathrebu:
-Chwilio am wybodaeth wyddonol berthnasol
-cyfleu eu gwaith yn glir trwy luniadau

Cynllunio-dulliau a strategaethau
Datblygu -Adolygu darganfyddiadau
Myfyrio- Adolygu llwyddiant

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM