Amodau egino hadau

Yn y weithgaredd hon bydd cyfle i'r dysgwyr archwilio'r amodau sydd angen ar hadau i egino.

Byddwch angen 4 cynhwysydd clir wedi eu labelu 1 i 4, o'r un maint, fel tiwb profi, sy'n gallu dal dŵr berw, ffilm plastic, 4 hedyn (ffa, pys neu fwstard), gwlan cotwm, olew a dŵr.

1. Rhowch yr un maint o ddŵr o'r tap i fewn yn tiwb 1 a 4 a'r un maint o ddŵr wedi ferwi yn nhiwb 3 (bydd berwi'r dŵr yn cael gwared o unrhyw aer sydd wedi hydoddi ynddo.) Rhowch ffilm plastic ar ben y dŵr tra y bydd yn oeri, yna rhowch yr hedyn i mewn a rhowch ychydig o olew ar ben y dŵr i rwystro aer rhag mynd iddo.

2. Rhowch hedyn i mewn yn nhiwbiau 1,2 a 4.

3. Rhowch wlan cotwm yn nhiwb 2.

4. Rhowch y tri tiwb cyntaf mewn lle cynnes, uwchben gwresogydd efallai a'r pedwerydd mewn lle oer fel gwaelod oergell.

5. Cofnodwch beth ydych yn meddwl fydd yn digwydd.

6. Gwyliwch yr hadau dros amser a cofnodwch beth yr ydych yn ei weld.

7. Trafodwch yr amodau mae hadau eu hangen i egino.

[Ymholiad archwilio]

  

 

Gallwch wirio eich atebion ar Cwricwlwm Ar-lein Cynnal - Cylch Bywyd Planhigion - Egino

Ffocws y sgiliau:

Dewis tri o'r canlynol:

Cynllunio - rhagfynegi
Datblygu - arsylwi
Datblygu - cyfleu darganfyddiadau
Datblygu - esbonio
Datblygu - casgliad a phenderfyniadau
Myfyrio - cysylltu'r dysgu

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM