Ffeil o ffeithiau

Yn y weithgaredd hon bydd y dysgwyr yn cael cyfle i greu ffeil o ffeithiau am yr anifeiliaid a'r planhigion a welwyd yn y ddau amgylchedd cyferbyniol.

Gellir cael y dysgwyr yn gweithio'n unigol neu mewn parau gan ddewis un anifail ac un planhigyn a chasglu gwybodaeth ar sut maent wedi addasu ar gyfer eu hamgylchedd. Gellir defnyddio TGCh i gyhoeddi eu gwaith a chyflwyno Ffeil o Ffeithiau i'r dosbarth fel llyfryn i'w haddysgu ar addasrwydd i'r amgylchedd.

[Ymholiad gwneud pethau]

  

 

Ffocws y sgiliau: Cyfathrebu - chwilio am wybodaeth wyddonol berthnasol, ei chyrchu a'i dewis, o ystod o ffynonellau, gan gynnwys TGCh
Cyfathrebu - cyfleu eu gwaith yn glir trwy ysgrifennu, lluniadau a diagramau gan ddefnyddio geirfa wyddonol berthnasol
Datblygu - cyfleu darganfyddiadau
Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM