Casglu sbwriel

Yn y weithgaredd hon bydd cyfle i'r dysgwyr weld sut mae bodau dynol yn effeithio ar yr amgylchedd lleol trwy gasglu sbwriel.

Gellir cael cymorth i wneud hyn gan ddau Swyddog Prosiect Cymunedol, sef:

Yng Ngwynedd:

Lee Oliver

leeoliver@keepwalestidy.org

neu yn Ynys Môn:

Gareth Owen

garethowen@keepwalestidy.org

Bydd y ddau yn dod a'r offer sydd ei angen ar gyfer y weithgaredd gyda hwy.

[Ymholiad gwneud pethau]Ffocws y sgiliau:

Datblygu - arsylwi a mesur

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM