Clefyd y Galon

Yn y weithgaredd hon bydd y disgyblion yn defnyddio Strategaeth Asgwrn Pysgodyn i gofnodi achosion clefyd y galon.

Gall y disgyblion weithio mewn grwpiau. Bydd yn rhaid iddynt ddefnyddio llyfrau cyfair neu'r wê i ddod o hyd i gymaint ag sy'n bosibl o achosion o glefyd y galon gan lenwi'r asgwrn efo'r atebion.

Cliciwch yma i agor taflen efo 'Asgwrn Pysgodyn' gwâg.

Cliciwch yma i weld esiampl o 'Asgwrn Pysgodyn' wedi ei lenwi

[Ymholiad gwneud pethau]

 clefyd

 

Ffocws y sgiliau: Cynllunio - darganfod tystiolaeth, gwybodaeth a syniadau
Datblygu - cyfleu darganfyddiadau

Last modified: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM