Addasrwydd i'r amgylchedd

Defnyddiwch safwe Cynnal ar lein ar gynefinoedd i astudio sut mae planhigion ac anifeiliaid wedi addasu i'w hamgylchedd.

Yn dilyn y weithgaredd uchod gall y disgyblion ddefnyddio'r pethau byw a welwyd mewn 2 ardal gyferbyniol a dod o hyd i sut maent wedi addasu i'r amgylchedd. Gallent ddefnyddio llyfrau cyfair neu'r wê i ddod o hyd i'r wybodaeth.

Cliciwch yma am daflen i gofnodi eu darganfyddiadau.

[Ymholiad archwilio/dosbarthu ac adnabod]

 

 

Ffocws y sgiliau:

Cynllunio-darganfod tystiolaeth, gwybodaeth a syniadau
Datblygu- cyfleu darganfyddiadau

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM