Arolwg Sbwriel

Yn y weithgaredd hon bydd disgyblion yn cynnal arolwg o sbwriel o amgylch y dref/pentref. Yn gyntaf bydd angen iddynt ragfynegi beth maent yn dybio y byddent yn ei ddarganfod a pham. Dylid wedyn creu rhestr o'r sbwriel disgwyliedig gyda rhesi gwag ar gyfer sbwriel annisgwyliedig, a cholofn ar gyfer cofnodi ar ddull rhicbren.

Dylid wedyn gynnal yr arolwg o amgylch y dref/pentref gan gyfleu eu darganfyddiadau ar ffurf graff gan ddod i gasgliad.

[Ymholiad gwneud pethau]

 

 

Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - rhagfynegi
Datblygu - cyfleu darganfyddiadau
Datblygu - casgliad a phenderfyniadau

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM