Tyfiant Planhigion

Beth yw'r ffactorau sy'n effeithio ar dyfiant planhigion?

Trafodwch efo'r disgyblion beth sy'n effeithio ar dyfiant planhigion.

Dewisiwch rai o'r amodau hyn i gynnal prawf teg. Gallwch ddewis un ar y tro neu wneud tri prawf ar unwaith.

Gall tri grŵp wneud 3 prawf gwahanol sef :-

  • sut mae goleuni'n effeithio ar dyfiant ? (gr ŵp gwanaf)
  • sut mae dŵr yn effeithio ar dyfiant ? (grŵp canolig)
  • sut mae tymheredd yn effeithio ar dyfiant ? (grŵp gorau)

[Ymholiad profi teg]

Ffocws y sgiliau: Cynllunio-rhagfynegi
Cynllunio- profi'n deg
Datblygu -cyfleu darganfyddiadau
Datblygu -esbonio
Datblygu - casgliad a phenderfyniadau

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM