ICT Skills Standards Level 1 & 2 - Exemplified

Yn anffodus, dydy'r hen fath hwn o adnodd (file) ddim wedi'i fudo eto.