Tystiolaeth hunan arfarnu - symud asesu ar gyfer dysgu yn ei flaen