Cardiau ar gyfer darllen dwyochrog - Cards for reciprocal reading

Cliciwch y ddolen CARDIAU DYSGU DWYOCHROG DWYIEITHOG.doc i weld y ffeil.