CYFLWYNIAD METAWYBYDDIAETH

Yn anffodus, dydy'r hen fath hwn o adnodd (file) ddim wedi'i fudo eto.